Angličtina je svetovým jazykom číslo jeden a dohovoríte sa ňou takmer všade. Môžete ho používať nielen na cestovanie a osobný život, ale aj na pracovné účely. Pomáha tomu aj relatívna jednoduchosť a pomerne ľahká gramatika. Na to, aby ste mohli viesť rozhovor, ju však nemusíte poznať do najmenších detailov. Pridajte sa k nám a zistite ako sa rýchlo, jednoducho a efektívne naučiť anglicky. Prejdeme si základné pravidlá, ako aj zaujímavé tradičné a netradičné tipy.

Začnite doma

Angličtinu sa môžete začať učiť v každom veku. Väčšina mladej generácie má však v súčasnosti tento jazyk ako povinný v škole, takže sa ho učia oveľa ľahšie. Vedia aspoň základy na komunikačnej úrovni a to im často stačí na to, aby sa v zahraničí dokázali dohovoriť.

Ak ste sa však angličtinu neučili v škole, alebo ak sa ju chcete začať učiť v pokročilejšom veku, alebo ak sa v nej chcete ešte zdokonaliť a dostať sa na vyššiu úroveň, nie je nič jednoduchšie ako začať doma. Nech už sú vaše dôvody akékoľvek, s trochou motivácie a usilovnosti to ľahko zvládnete.

Základom je pravidelné štúdium, zapisovanie novej slovnej zásoby, počúvanie anglických textov, učenie sa ich čítať a tiež písať. Ale určite si musíte učenie užívať! Ak radi čítate knihy, čítajte ich v angličtine, ak radi pozeráte televízne programy, pozerajte ich v angličtine. Nikdy sa však do ničoho nenúťte, prestane vás to baviť alebo sa k tomu budete neustále vracať ako začiatočník.

Ako sa začať učiť angličtinu

  1. Čítať anglické texty
  2. Učiť sa a zapisovať si nové slová
  3. Počúvať angličtinu
  4. Písať v angličtine

Čítajte anglické texty

Divka s anglickou slovnou zásobou
Bez čítania a učenia sa slovnej zásoby sa angličtinu nikdy nenaučíte

.

Čítaním anglických textov sa aktívne aj pasívne učíte novú slovnú zásobu. Na začiatku odporúčame vyskúšať rôzne dvojjazyčné knihy, kde máte na jednej strane anglický text a na druhej strane zrkadlovo otočený anglický text. Ale môžete čítať prakticky čokoľvek – zahraničné noviny, blogy, nápisy, návody atď.Čítajte vždy, keď môžete a čo máte po ruke.

Napíšte nové slová

Budovanie slovnej zásoby je veľmi dôležité a získate ju práve čítaním alebo počúvaním piesní. Dôležité je zapisovať si nové a neznáme slová, práve tým sa ich vlastne učíte a zároveň získavate predstavu o ich fungovaní v kontexte. Neskôr sa k nim môžete vrátiť.

Počúvajte angličtinu

Listen to English
Vďaka telefónom môžeme počúvať angličtinu na každom kroku

.

Angličtinu môžete počúvať z rôznych zdrojov. Počúvajte nielen hudbu, ale aj rôzne podcasty, audioknihy, rozhovory a ďalšie. Napríklad anglický kanál BBC má program 6 Minute English, ktorý je vhodný pre začiatočníkov. Populárne sú aj moderné jazykové kurzy, ako napríklad Online jazyky, EasyLingo a DuoLingo, ktoré však nevyhovujú každému, pretože sa čoskoro začnú nudiť.

Čím viac budete počúvať, tým lepšie budete rozumieť textom a časom vám bude angličtina vďaka pravidelnému počúvaniu ľahšia a zrozumiteľnejšia.

Pozor Pozor

Na začiatku pravdepodobne nebudete rozumieť hovorenému slovu, ale určite počúvajte ďalej a snažte sa vnímať každé slovo. V krátkom čase začnete rozoznávať jednotlivé slová a frázy. Nakoniec začnete trochu rozumieť a neskôr si vychutnáte celý zážitok z počúvania, pretože mu budete plne rozumieť. Kedy to úplne pochopíte? Na túto otázku vám odpovie náš článok o úrovni angličtiny.

Učte sa písať po anglicky

Písanie v angličtine je najťažšia disciplína a môžete si ju precvičovať pri písaní e-mailov, statusov na sociálnych sieťach alebo vlastného denníka. Spätná väzba na vaše písanie je však veľmi dôležitá. Ideálne priamo od rodených hovorcov alebo ľudí, ktorí dobre ovládajú angličtinu. Môžete získať cenné rady a vyhnúť sa opakovaniu chýb.

Určite ste už čítali vyššie uvedené rady alebo o tomto systéme učenia podvedome viete. Na prvý pohľad môžu tieto vyučovacie metódy vyzerať nudne a nezaujímavo, ale skúste sa pozrieť na najlepšie kurzy angličtiny. Niektoré platformy a online kurzy dokážu okrem toho zabaviť a vzdelávať. Učenie hrou odporúčal už J. A. Komenský a dodnes túto zásadu nikto nezdokonalil.

Ako sa naučiť čítať v angličtine

Čítanie v cudzom jazyku je neoddeliteľnou súčasťou jeho štúdia. Odporúča sa čítať nielen anglické knihy, ale aj časopisy alebo noviny. Vyberte si, čo vás baví, a začnite. Podčiarknite slová a slovné spojenia, ktorým nerozumiete, a neskôr si ich vyhľadajte v slovníku. Výslovnosť si môžete precvičovať aj pri hlasnom čítaní.

Ako sa naučiť písať po anglicky

Psani Slovicek

Písomná angličtina je nepochybne najťažším aspektom učenia, ale napriek tomu je veľmi dôležitá. Pri pravidelnom písaní sa však naučíte tvoriť vety a správne písať. Skúste si napríklad viesť anglický denník, do ktorého si každý deň napíšete niekoľko viet o tom, čo ste v ten deň robili. Len dve alebo tri vety. Uvidíte však, že vás to časom začne baviť, a ako sa bude rozširovať vaša slovná zásoba, budú vaše príspevky čoraz dlhšie.

Náš tip! Ak radšej píšete na počítači, môžete vyskúšať Grammarly. Je to veľmi užitočná stránka, ktorá vám text skontroluje a nielen ukáže, čo je zlé, ale aj vysvetlí, prečo je to zlé, aby ste sa mohli poučiť z vlastných chýb.

Dobrou praxou je aj dopisovanie si s anglicky hovoriacim priateľom, či už rodeným hovorcom alebo priateľom, ktorý hovorí po anglicky. Nielenže vás upozornia na vaše chyby, ale môžete si od nich osvojiť aj zaujímavé a hovorové slová a frázy.

How-to-learn-to-listen-and-mainly-understand-English

Jedným z najlepších spôsobov, ako porozumieť angličtine, je precvičovať počúvanie. Anglické rádiá alebo podcasty môžete počúvať kedykoľvek počas dňa, keď máte chvíľu. Ideálny čas počúvania je približne 30 minút. Snažte sa pozorne počúvať a všetkému rozumieť. Ak je to pre vás spočiatku príliš ťažké, skúste zachytiť aspoň slová a frázy, aby ste pochopili základný význam. Môžete si tiež zapísať neznáme anglické slová a neskôr si ich vyhľadať.Ak nerozumiete, nevadí. Uši si musia zvyknúť na angličtinu, aby dokázali rozpoznať rozdiely.

Sledovaním anglických filmov a televíznych programov sa naučíte dokonale počúvať a rozumieť anglickému jazyku. Musíte si však vybrať také seriály a filmy, ktoré vás budú baviť, aby ste sa mohli skutočne učiť formou zábavy. Vhodné sú aj rôzne videá na YouTube, napríklad To Fluency podcast.

V poslednom čase čoraz populárnejší Netflix alebo HBO GO vám tiež poskytnú množstvo študijného materiálu a vy nemusíte mať pocit, že strácate čas sledovaním seriálov, pretože sa môžete zároveň vzdelávať.

Náš tip! Pozrite si napríklad rozprávku alebo film, ktorý poznáte, pretože ak poznáte príbeh, ľahšie si osvojíte slová, frázy a ich význam. Venujte filmu plnú pozornosť!

Rozhodne neodporúčame sledovať filmy a televízne programy s titulkami v angličtine. Zbytočne by ste sa rozptyľovali a menej sústredili na angličtinu. Môžete však vyskúšať spustiť anglické titulky pre film v anglickom jazyku. Tie vám pomôžu porozumieť hovorenému slovu. Sledovaním výslovnosti jednotlivých slov a fráz si nielen rozšírite slovnú zásobu, ale aj prirodzene osvojíte bežné hovorové frázy.

Doporučujeme Doporučujeme

Pre začiatočníkov je vhodná napríklad séria Friends. Herci hovoria jednoduchou angličtinou, takže je to ideálne na učenie angličtiny a určite si to užijete.

Ako sa naučiť hovoriť po anglicky

Najlepšie sa naučíte hovoriť po anglicky, ak ňou budete každý deň aspoň trochu hovoriť. Keď sa rozprávate s inými ľuďmi, najlepšie a najrýchlejšie sa naučíte hovorené slovo a nezáleží na tom, či zatiaľ používate len niekoľko slov a základných fráz. Verte mi, budete prekvapení, ako rýchlo sa dohovoríte. Koniec koncov, najväčšou chybou je čakať, kým budete hovoriť lepšie alebo plynulými vetami.

Ak nepoznáte správny výraz pre niečo, čo chcete povedať, vždy sa môžete pokúsiť opísať dané slovo inými slovami, ktoré uvediete. Je to v podstate ako vysvetľovať niečo malému dieťaťu. Zvyknete si tak hovoriť a nebojíte sa vyjadriť svoje myšlienky.

Speak English
Nehanbite sa hovoriť po anglicky!

Ruka v ruke s angličtinou ide aj správna výslovnosť. Pretože aj keď máte veľkú slovnú zásobu, bez správnej výslovnosti vám rodení hovoriaci nemusia vôbec rozumieť. Preto sa odporúča pozorne počúvať, ako rodení hovoriaci vyslovujú slová a zvuky, a snažiť sa ich napodobniť.

Ak nemáte možnosť komunikovať s rodenými hovorcami vo vašom okolí, je vhodné zapísať sa do kurzu angličtiny, ktorý môžete navštevovať, alebo absolvovať online kurzy angličtiny.

TIP! Nikdy sa nehanbite hovoriť po anglicky! Každý robí a robil chyby. Odstráňte blok a ostych hovoriť vo svojej hlave. Aj v angličtine ste sa často prekrútili a nikto z toho nerobí veľkú vedu. Vaše ústa, tvárové svaly, jazyk a mozog si musia zvyknúť na angličtinu. Často a pokojne hovorte sami so sebou.

Samozrejme, platí aj rovnica, že čím väčšiu slovnú zásobu máte, tým lepšie budete hovoriť. Slovná zásoba by sa mala okrem iného čerpať zo sledovania anglických televíznych programov a filmov alebo z počúvania správ. Najlepší spôsob, ako si zapamätať novú slovnú zásobu, je začať ju používať.

Ďalšou dobrou metódou, ktorá je vynikajúca najmä pre začiatočníkov, je vyrobiť si kartičky s anglickými názvami bežných vecí, ktoré si rozvešate po byte a vždy, keď sa na danú vec pozriete, budete vedieť, ako ju povedať po anglicky. Veľmi praktické je tiež vytvoriť si zošit, do ktorého si budete zapisovať nielen novú slovnú zásobu, ale napríklad aj idiómy, s ktorými sa stretnete. Vaša úroveň angličtiny sa okamžite zlepší.

Kde sa učiť angličtinu online?

Existuje mnoho kurzov angličtiny. V každom meste nájdete kurzy, kam môžete ísť priamo a kde sa vám budú venovať lektori angličtiny. Problémom niekedy je, že tieto kurzy sú časovo obmedzené, takže ich môžete navštevovať len raz týždenne. Ak chcete ísť vlastným tempom, pozrite si porovnanie online kurzov angličtiny, kde sme porovnali celý rad kurzov angličtiny.

Aktuálny zoznam kurzov angličtiny:

  1. Online jazyky
  2. EasyLingo
  3. EnglishMe
  4. DuoLingo
  5. LearnEnglish Grammar

Videosrovani jazykových kurzu

Súhrn na konci

Ak zhrnieme všetky vyššie uvedené informácie, je dôležité zdôrazniť, že pre učenie sa angličtiny je mimoriadne dôležitá pravidelnosť a súčasné precvičovanie písania, čítania, hovorenia a počúvania. Keď si z toho urobíte každodennú polhodinovú rutinu, nové poznatky sa vám budú ukladať rýchlejšie a ľahšie.


Čo čítať ďalej:


Prispieť svojou skúsenosťou
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!